JA slide show

Анкета

Кој јазик би сакале да го изучувате ?
 

Languages

Акредитација

maqs


Придружете ни се на Facebook

images


Почитувани посетители, PDF Печати Е-пошта

Училиштето за странски јазици logo-lingva успешно работи од 1992 година на обука на слушатели од сите возрасти и професии . Располагаме со повеќе современо уредени простории на три локации во Скопје (Центар, Аеродром и Ѓорче Петров) и со искусен стручен кадар способен за извршување не поставените задачи од областа на јазичен наставен дел ,стандардни , специјализирани курсеви како и преводи.

logo-lingvaрасполага со просторни и кадровски можности за организирање и извршување на проекти од областа на едукација на човечките ресурси за квалитетна едукација преку и нови форми на обука прилагодени на барањата на потенцијалните корисници за шостигнување оптимални резултати.

Јазиците кои се предаваат во logo-lingva: англиски , германски, француски , италијански , шпански ,  грчки , албански и македонски за странци.

Училиштето се грижи за удобноста и опременоста на просториите со техника, дидактички материјали и бесплатана библиотека  за да се олесни наставниот процес за сите учесници и употреба на  соодветни техники  и методи.  Секако има и дополнителни наставни и воннаставни активности на задоволство на сите како и летни интензивни курсеви .

Групи и степени: Постојат  прêтшколски ,почетни ,детски ,гимназиски и курсеви за возрасни слушатели со просек во група од 10 слушатели ( минимум 5 , а максимум 15) чие напредување  континуирано се следи во текот на семестарот , а на крај на курсот има завршно  тестирање за добивање на сертификат за степен. За новите слушатели Тестирања за степен се вршат бесплатно  на почеток на курсевите со што би се овозможило поголема хомогеност на групите.

logo-lingva Работи според стандардизираните нивоа на  Европската рамка на стандардизирани нивоа, за што следеше соодветна обука.

Методологија - Приоритет  е развивање на активна настава со комуникациски приод избалансиран со граматички дел за стандардните курсеви ,со соодветни методи зависно од возраста на слушателите а специјалните курсеви  временски и тематски  се модифицираат  според потребите на самите слушатели.

Училиштето со својот професорски кадар  ги следи сите новини и учествува на разни семинари , работилници , конференции во земјата и странство и се залага за  квалитет на наставата .

logo-lingva е акредитиран центар од МАКС - Македонска Асоцијација за Квалитет во настават по странски јазици  и се придржува  кон  веке прецизираните европски критериуми  и стандарди .

МИСИЈА - Училиштето се залага  слушателите да бидат успешни во учењето на јазикот ,да  се зголеминивната  способност за  повеке јазични вештини , водејки сметка за нивното темпо на напредување при што  со помошни техники и методи  да се создадат пријатни услови за учење.Почитувањето  на правата на слушателите е наша обврска и задоволство.

 
Јубилеј 15г PDF Печати Е-пошта
Повеќе...
 
Новогодишен панаѓур PDF Печати Е-пошта
Повеќе...
 
Дипломи PDF Печати Е-пошта
Повеќе...
 
Простории PDF Печати Е-пошта
Повеќе...
 
Haloween PDF Печати Е-пошта
Повеќе...
 
Настава PDF Печати Е-пошта
Повеќе...
 


Покренато од Acvilla Corp. | web design | hosting solutions